Glezniecība

Šteinerte-Bērziņa Vera

piedāvājumā 1 darbs

Vera Šteinerte-Bērziņa (1909-1992)

ir ainavu gleznotāja un pedagoga, viena no latviešu nacionālās glezniecības skolas aizsācējiem un viena no nozīmīgākajiem māksliniekiem latviešu mākslas vēsturē Vilhelma Purvīša skolniece. Viņas pēdējā dzīvesvieta bija Nītaure. Māksliniece mitinājusies pieticīgos apstākļos muižas modernīcā