Glezniecība

Andersons Edvīns

piedāvājumā 6 darbi

Edvīns Andersons (1929. 16. 05. Valkas apr. Ilzenes pag. - 1996)

1956. gadā beidzis LVMA Grafikas nodaļu ar litogrāfiju ciklu - „Kolhoznieku nama celtniecība" (vad. G. Vaska).
Kopš 1955. gada piedalās izstādēs.
1958 - Mākslinieku Savienības biedrs.

Darbojies stājgrafikā, grāmatu grafikā, akvarelī, kā arī publicistikā. Darbiem raksturīgs kontrastainums, laukumu pretnostatījums, monumentālisms un dekorativitāte. Viens no 50. gadu aktīvākajiem grafiķiem, „kurš savus publicistiskos centienus centies saskaņot ar laikmeta oficiālajām prasībām, nereti nonākot konfliktā ar realitāti" (L. Reihmane).
Strādājis galvenokārt litogrāfijas tehnikā (cikli „Jaunā Rīga", „Pļaviņu HES", „BAM", „Rīga").

Mākslinieks ir bijis perfekts litogrāfijas pārvaldīšanas meistars, kaut arī tajā laikā bijusi pieņemta tradīcija, ka litogrāfijas pārspiedumus pagatavo meistars. E. Andersons to darījis pašrocīgi. Pirms vēl bija nodibināta grafiķu kopa pēc 2. pasaules kara, mākslinieks strādāja grafikas darbnīcā Martas ielas 9. namā, kurš izpildīja dažādus pasūtījumus. 50./60-tajos gados E. Andersona radīto figurālo kompozīciju formāts bijis liels, tāpēc tās drukātas Paraugtipogrāfijā.
Mākslinieks mantojumā atstājis atpazīstamas Vecrīgas ieliņas estampa tehnikā.