Glezniecība

Andrejevs Konstantins

piedāvājumā 3 darbi

Konstantīns Andrejevs (1914.g. 7.novemrī Vologdas guberņa - 1981.g. 21.augustā Rīgā) - mākslinieks.

1930. gados viņš sadarbojās ar Ļeņingradas izdevniecībām un pievēršoties grafikai, noformēja tehnisko literatūru. Kopš 1936. gada K. Andrejevs ieņēma Aviatehniskās skolas grafisko darbu biroja priekšnieka amatu. Pēc Otrā Pasaules kara beigām šo skolu pārcēla uz Rīgu un šeit piepildījās Konstantīna Andrejeva sapnis iegūt māksliniecisko izglītību. Viņš iestājās Latvijas Mākslas Akadēmijā, kur apguva glezniecības mākslu pazīstamā mākslinieka profesora J. Tilberga darbnīcā. Iepriekšējā darba iemaņas ļāva viņam, jau nobriedušam cilvēkam, veiksmīgi apgūt akadēmiskās zināšanas un 1951. gadā absolvēt Mākslas Akadēmiju ar diplomdarbu «Racionalizātors». 50. gados Latvijas Valsts izdevniecībā mākslinieks ilustrēja grāmatas bērniem un jauniešiem (Z. Delle «Parādi man pasauli» 1957., V. Spiridonova „Tīrumā ceļi gāja”(«Пролегли в поле дороги») 1960.g. un citas).

Pirmos nozīmīgos mākslas darbus mākslinieks uzgleznoja 1950. gadu vidū. Viņa gleznas līdzās citu Latvijas mākslinieku gleznām tika eksponētas republikāniskās izstādēs.  

Mākslinieka daiļrades ievērības centrā vienmēr bija cilvēki un viņu darbs. Mākslas darbos „Uz dzimto krastu” («К родному берегу»), 1964.; „Jūras saimnieki” («Хозяева моря»), 1968.; „Celtnieki montētaji” («Строители-монтажники»), 1971. un daudzos citos viņš attēloja cilvēka konstruktīvo darbu, katras personas izpratni par to, cik nozīmīga ir tās loma sabiedriskajā dzīvē. Šāda bija to laiku padomju mākslas vispārējā tendence. Bet līdzās tam, mākslinieks gleznoja arī portretus („Atslēdznieks Imants” («Слесарь Имант»), „Draudzenes” («Подруги») (abas gleznas -1959.g.). Tomēr portretu žanrs, neskatoties uz to, ka viņš bija absolvējis portretu glezniecības darbnīcu, ieņēma viņa daiļradē ne pārāk nozīmīgu vietu.

Gleznojot, K. Andrejevs pielietoja ne tikai eļļas krāsu tehniku, bet arī temperu. Savā daiļradē viņš bieži vien pievērsās arī grafiskajiem darbiem.