Glezniecība

Alksnis Ādams

piedāvājumā 2 darbi

ALKSNIS ĀDAMS 

(Adams Eduards Alksne)

(1864.10.III Mazsalacas pag. Alkšņos – 1897.21.III Rīgā), gleznotājs.

Dzimis zemnieka ģimenē, mācījies Rīgas Vācu amatniecības skolā pie K. Felsko, Pēterburgas Mākslas akadēmijā (1883–92), kur ieguvis III pakāpes mākslinieka grādu. Bijis viens no latviešu mākslinieku “Rūķis” dibinātājiem un dalībniekiem.

Amatniecības skolas grupas izstāde 1883. g.

Etnogrāfiskā izstāde Rīgā 1896. g.

Atceres izstādes Rīgā 1925.,1947.,1964. g

Saglabājušies galvenokārt zīmējumi, akvareļi, dažas eļļas gleznas. Svarīgākā tēma ir latviešu zemniecība, latviešu mitoloģija.

Materiāls sagatavots pēc:
„Māksla un arhitektūra biogrāfijās”, 1. sēj., - R.: „Latvijas enciklopēdija”, 1995.,-239. lpp., G. Tidomane, 19.lpp..