Glezniecība

Arbidāne Anita

piedāvājumā 1 darbs

Anita Arbidāne (1983)

Māksliniece 2008.gadā absolvējusi Latvijas Mākslas akadēmijas Figurālās glezniecības meistarklasi un izstādēs regulāri piedalās kopš 2004.gada.

Anitas Arbidānes darbos uzmanību saista atturīgie, aristokrātiskie, smalki izstrādātie gleznojumi, izsmalcinātas detaļas un tēli, piemēram, ainas ar sievieti un omāru, kas tiek turēts uz rokām maigi kā bērns. Mākslinieces darbos apvienojas klasiskās glezniecības un vēsturiskā laika stils ar mūsdienu detaļām, kas darbos ievītas tik nemanāmi un pašsaprotami, ka nemanot tiek nojaukta laikmetu barjera.

Anita Arbidāne par savām gleznām stāsta, ka “idejas un tēmas parasti sniedz personiskie pārdzīvojumi un "tuvākās mākslinieku sabiedrības" izdarības. Visi gleznu motīvi, galvenokārt, tverti no dzīves, piemēram, diplomdarbā " Dienišķā maize", kur attēlota jauna cilvēka izmisīga tiekšanās pēc labākas dzīves jeb biezākas sviesta kārtas uz maizītes, un - nepārvaramie varas apstākļi, kas allaž iejaucas un liedz to sasniegt, kas šājā gadījumā ir auklas, kas it kā zog gleznas varoņiem no rokām gastronomiskās izvirtības. Daudzos darbos sastopami gastronomiskie motīvi, piemēram, omārs, kas ir labas dzīves simbols. Kaut arī darba motīvi ir visnotaļ personiski, galvenais, lai būtu tēls, kas spētu izraisīt interesi un asociācijas skatītājā.”