Glezniecība

Birnbaums Staņislavs Jānis

piedāvājumā 2 darbi

Staņislavs Jānis Birnbaums (1863.17.V Lielstraupē, miris 1944.8.X Rīgā), gleznotājs.

S. J. Birnbaums pasaulē nācis mežkunga ģimenē. Pirmās iemaņas mākslā ieguvis pie sava krusttēva gleznotāja Jāņa Rozes. Pēterburgas Mākslas akadēmijā iestājies kā brīvklausītājs (1887 – 97) batāliju klasē pie B. Vilevaldes. 1897. gadā ieguvis brīvmākslinieka nosaukumu. Piedalījies latviešu mākslinieku apvienībā “Rūķis”.

Pēc Akadēmijas beigšanas Birnbaums dzīvojis Čitā, kur strādājis par skolotāju vietējā ģimnāzijā un mākslas amatniecības skolā. Latvijā atgriezies 1923. gadā, kur strādājis par skolotāju Rūjienā un Valkā. Kopš 1929. gada pārcēlies uz Rīgu, kur pievērsies tikai gleznošanai.
Mākslinieks strādājis gan eļļas, gan akvareļa tehnikā, visbiežāk pievēršoties ainavas žanram, bet ir ilustrējis arī erotiskās pastkartes.

Pirmās latviešu Etnogrāfiskās izstādes dalībnieks (1896).
Personālizstādes: Rīgā (1928, 1930), pēcnāves izstāde Rīgā (1978).