Glezniecība

Valdmanis Vilis (Vilhelms)

piedāvājumā 2 darbi

(1906.28.XII Cēsu apr., Kosas pag.- 1980.20.X Stoholmā,Zviedrijā), gleznotājs.

Vilis (Vilhelms) Valdmanis studijas uzsācis pie profesoriem L. Liberta un K. Ubāna Rīgas tautas augstskolā zīmēšanas un gleznošanas studijā. Turpinājis izglītību Latvijas Mākslas Akadēmijā, kur 1938. gadā beidzis profesora V. Purvīša vadīto Dabasskatu glezniecības meistardarbnīcu ar gleznu "Lauku ainava". Mūksalas mākslinieku biedrības biedrs.

Būdams ļoti ražīgs savā gleznotāja darbā, Vilis Valdmanis 1930-tajos gados piedālās visās Latvijas Kultūras fonda un Mūksalas mākslinieku biedrības iztādēs.

Otrā pasaules kara laikā viņš nokļūst Polijā, tur nodibina sakarus ar poļu māksliniekiem un kopēji izstādās Dancigā un Gdiņā. Seko riskanta bēgšana uz Zviedriju, kur pēc otrā mēģinājuma viņam izdodas arī palikt. Vilis Valdmanis atrod darbu pie meža strādniekiem skaistajā Vermlandes novadā, kas rosina viņa mākslinieciskos impulsus un ļauj pārdzīvot tās īpatnējo ainavu, ko viņš savos audeklos bieži vien ataino violetā krāsu ziedā.

1950-tajos gados un vēlāk Valdmanis pievēršas arī portretam, figūrām un klusajām dabām, tonāli daudzveidojoties un otas rakstā kļūstot trauksmainākam.

Ap 1964. gadu pārceļas uz Jākobsbergu (pie Stoholmas), kur 1980. gadā noslēdzas viņa mūžs. Arī Zviedrijā mākslinieks aktīvi piedalījies trimdas latviešu un zviedru mākslinieku izstādēs. Sarīkojis vairākas personālizstādes.

Gleznojis ar eļļu akadēmiski reālistiskā ievirzē.