Glezniecība

Sūniņš Žanis

piedāvājumā 3 darbi

Žanis Sūniņš (1904-1993)

Dzimis galdnieka, namdara ģimenē. Brālēns Kārlis Sūniņš – gleznotājs. Mācījies Talsu Tautas augstskolas kursos, pirmais skolotājs bijis Kārlis Šprunks. Beidzis LMA Ģ. Eliasa Figurālās glezniecības meistardarbnīcu (1931) ar diplomdarbu „Idille” („Mākslinieka ģimenes idille”). LMA viņa pedagogs galvenokārt bijis J. F. Tillbergs. Izstādēs piedalās no 1925. Piedalās biedrības „Radigars” izstādēs (1929 – 35)., darbojies Latviešu tēlotāju mākslas biedrībā (1936 – 39), mākslinieku biedrībā „Rosme” (1939).Mākslinieku Savienības biedrs no 1945.

Personālizstādes: Talsos, Rīgā (1973, 1977, 1979, 1981, 1989), Ventspilī (1974, 1979), Valdemārpilī (1977 pastāvīga ekspozīcija; 1986), Kuldīgā (1980) u.c.

Studiju gados Rīgā bijis dekorāciju izpildītājs, darbojies lietišķajā grafikā, reklāmā u.c. Talsos strādājis par dekoratoru, noformētāju, lasījis lekcijas par mākslu, vadījis mākslas studiju. Popularitāti ieguvis ar gleznu „Pulkveža Kalpaka nāvi” (1934). Gleznojis figurālas kompozīcijas un ainavas, liriskus sadzīves motīvus, arī portretus. Daiļrades sākumā jūtama pedagoga J. R. Tillberga ietekme, 30-to gadu beigās izkopis brīvāku otas uzlicienu un mīkstāku glezniecības formu. No 60-tajiem gleznojis Talsu apkārtnes ainavas eļļas un akvareļa tehnikā. 

Darbojies arī monumentālajā glezniecībā: Valgales pagasta namā darinājis sešas gleznas, kur attēlotas tautas dzīves ainas (1934), Talsu leprozorīja baznīcai altārgleznu „Kristus dziedina slimos” (1939). Apbalvots ar KF prēmiju par gleznu „Mazā rakstītāja” (arī „Agra raksta”, 1938). 

Izmantotā literatūra: „Māksla un arhitektūra biogrāfijās”, 3 sēj., A/S Preses nams, 2000. (1904. 10. VII Ventspils – 1993. 12. III Talsi) – gleznotājs