Glezniecība

Druja-Foršu Elza

piedāvājumā 2 darbi

Elza Druja-Foršu (1906-1991) - Grafiķe, gleznotāja.

1932 beigusi LMA R. Zariņa Grafikas meistardarbnīcu; diplomdarbs – “Vijolnieka Čunčiņa portrets” (asējums). Saņēmusi Rīgas pilsētas valdes pasūtījumu un strādājusi pie Rīgas ievērojamu celtņu atainošanas (110 asējumi). Atzinību guvusi arī kā žurnāla “Atpūta” ilustrētāja. 1942 nodibināja savu apgādu; izdeva vairākas mazformāta monogrāfijas par māksliniekiem. 1944 emigrēja uz Vāciju. Bijusi vācu mākslinieku grupas “Ring” biedre. 1950 ieceļojusi ASV. Piedalījusies latviešu un amerikāņu mākslinieku darbu izstādēs; noorganizējusi vairākas personālizstādes. Konektikutas mākslinieku apvienības biedre, 1957 ievēlēta par Konektikutas mākslinieku apvienības locekli. Amerikas latviešu mākslinieku apvienības goda biedre (no 1987). Gleznojusi portretus, aktus, klusās dabas (ziedus), žanra ainas. Latvijas posma darbiem raksturīgs precīzs zīmējums, patumšs kolorīts. Pēckara kompozīcijās izteiksme kļuvusi atraisītāka, koptonis – gaišāks. Daudz darbus radījusi akvareļtehnikā.

Materiāls sagatavots pēc:
„Māksla un arhitektūra biogrāfijās”, 1. sēj., - R.: „Latvijas enciklopēdija”, 1995.,-239. lpp., I. Ņefedova, 132.lpp..