Porcelāns

Jauna sieviete Nīcas brunčos


Jauna sieviete Nīcas brunčos

Jauna sieviete Nīcas brunčos

(no galerijas arhīva)

(no galerijas arhīva) 1961., porcelāns 25/10. 21x11x11 cm