Interneta izsole #58

Lote Nr. 265

Jānis Jaunsudrabiņš - Baltā grāmata

Lote 265

Jānis Jaunsudrabiņš - Baltā grāmata

Tēlojumi vārdos un līnijās, piektais iespiedums, - R.: Latvju grāmata, Rīgā, 1942, ill., 419.lpp.


Sākumcena: 7 EUR

Āmura cena: - EUR ...

24h Solījumi: 0

Pēdējais: -

Lotes noslēgums: 2018-10-01 20:06:00 (GMT+2)

Lote ir noslēgta, solīšana beigusies

#58 Izsole ir beigusies.

Iepriekšējā / nākamā lote: