Grafika

„Cilvēku domu - progresam”


„Cilvēku domu - progresam”

„Cilvēku domu - progresam”

(no galerijas arhīva)

(no galerijas arhīva)

plakāts - R.: Rīga „Liesma” 1977., 91x61 cm

Pirmā starptautiskā atzinība latviešu plakātam. Goda prēmija 7. Varšavas plakātu biennālē. 

Reproducēts:
R. Umblija „Plakāts Latvijā” katalogs, - R.: „Fronda” Rīga, 2008.,il. 140. lpp..


Citi autora darbi:

„Cilvēku domu - progresam”„Mākslas dienas ’82”„Andris Freibergs. Scenogrāfija”„Rīgas pilsētas Tautas daiļamatniecības meistaru lietišķās mākslas izstāde”