Grafika

Šagāls Marks

piedāvājumā 2 darbi

Marks Šagāls (1887-1985)