Glezniecība

Soikans Nikolajs

piedāvājumā 5 darbi

Soikans Nikolajs, pseidonīms Niklo de Martell (līdz 1953.)

1926. 9. IX Ludza – 1980. 21. II Lesterā, Lielbritānijā – grafiķis.

              Dzimis pašvaldības darbinieka ģimenē. Māksliniecisko izglītību ieguvis privāti pie gleznotājiem J. Gaiļa, J. Kalmītes, grafiķa A. Junkera. Mācījies arī pie sava brāļa J. Soikāna – gleznotāja, grafiķa, mākslas pedagoga, mākslas zinātnieka.
2. pasaules kara laikā iesaukts latviešu leģionā, kur bijis par kara ziņotājs.
1947. gadā izceļojis uz Vāciju un beidzis Altgarges ģimnāziju.
Izceļojis uz Angliju. Strādājis Ročdeilas fabrikā un neklātienē 1954. gadā pabeidzis Londonas Universitātes Eksporta institūtu.
               Darbojies amerikāņu firmas Caterpillar Anglijas filiālē Leičesterā, būdams labs speciālists eksporta un finansu jautājumos kļuvis par vienu no šā uzņēmuma direktoriem.
               Bijis Angļu mākslinieku apvienības, Lielbritānijas latviešu mākslinieku un daiļamatnieku kopas biedrs (priekšsēdētājs no 1964. – 66. gadam)
Aktīvi piedalījies angļu un trimdas latviešu mākslinieku izstādēs. Sastādījis un izdevis 11 savu grafiku mapes un grāmatas. 40. gadu beigās un 50. gados strādājis linogriezuma un kokgrebuma tehnikās (kritiskas sociālpolitiskas tēmas, bēgļu tematika) - mapes „Niklo de Martell”, 1952., „Akmens sprostā”, 1955., „Ciešanu laiks”, 1954. – par komunistisko teroru dzimtenē.
                Savos darbos izmantojis klasiskā ekspresionisma kompozīcijas principus, robusti stilizētas formas. 1961. gadā iepazinies ar brāļa - Jura Soikana atklāto japāņu paletes naža un iespiedkrāsas zīmējuma tehniku , strādājis tajā, radot impresionisma un abstraktā ekspresionisma garā stilizētas ainavas (grāmata „Abstract expressions”, 1964; „Nikolajs Soikans”, 1965; „Res Humanae”, 1966).
                 No 1965. gleznojis galvenokārt ekspresionistiskas lielformāta ainavas (1. godalga Toronto latviešu dziesmu svētku mākslas izstādē, 1965. gadā).

 Materiāls sagatavots pēc:
„Māksla un arhitektūra biogrāfijās”, 3. sēj., - R.: a/s Preses nams, 2000.,- ., I. Šteimane, A. Vilsons., 76. - 77.lpp..