Glezniecība

Milts Fridrihs

piedāvājumā 6 darbi

Fridrihs Milts

(1906.21.XII Rīgā – 1993.5.XI Ņujorkā), gleznotājs.

Dzimis amatnieka ģimenē. 1932. gadā absolvē Latvijas Mākslas akadēmijas prof. Ģ. Eliasa Figurālās glezniecības meistardarbnīcu (diplomdarbs “Kafejnīcā”).

Mākslinieku apvienības “Zaļā vārna” aktīvs izstāžu dalībnieks kopš 1929. gada.
Piedalījies arī visās Kultūras fonda rīkotajās mākslas izstādēs.
Personālizstāde Rīgā 1943. gadā, pārējās desmit sarīkojis, dzīvodams trimdā.
1950. – 60. gados aktīvi piedalījies “Četru grupas” (A. Annuss, F. Milts, M. Krūmiņš,
J.Gailis) rīkotajās izstādēs.

1960. gadā saņēmis balvu no Ziemeļamerikas latviešu Kultūras fonda;
Ņujorkas latviešu mākslinieku grupas vadītājs (1984 – 92),
Amerikas latviešu mākslinieku apvienības goda biedrs.

Pirmskara gleznošanas maniere bijusi balstīta uz spilgtiem krāsu kontrastiem, plašu otas triepienu, tematiski – plašs tautas tipāžu klāsts. Pēc emigrācijas (sākumā uz Vāciju, tad ASV, kur apmēram 20 gadus nodzīvojis pašā Ņujorkas sirdī, savā darbnīcā, kur bieži pulcējās arī citi emigrācijas mākslinieki) gleznotājs garus gadus meklējis savu daiļrades rokrakstu, sākotnējam latviešu reālismam pievienojot iespaidus no franču un beļģu glezniecības, tad arī meksikāniskiem elementiem, līdz beidzot atradis savu ceļu – ekspresīvi lauzītas šķautnes apvienojot ar liektu līniju ritmu. Augsta stilizācijas pakāpe un reizēm arī patukšs dekoratīvisms, tomēr īpatnējs un vērtīgs meistars latviešu mākslas kontekstā.


Informācija iegūta: “Māksla un arhitektūra biogrāfijās” atb. red. A. Vilsons – Rīga, 1996 – 2.sēj.