Glezniecība

Meilerte Ludmila

piedāvājumā 3 darbi

Meilerte Ludmila (1908-1998) (dz. Krastiņa), gleznotāja.

 

1940 – Latvijas Mākslas akadēmija, V. Purvīša dabasskatu meistardarbnīca.

1944 – Emigrācija uz Vāciju.

Studiju nolūkos apmeklējusi Itāliju, Franciju, Grieķiju, Zviedriju.

1948 – Pārceļās dzīvot uz Austrāliju.

Piedalījusies trimdas latviešu un austrāliešu mākslinieku darbu izstādēs. Gleznojusi ainavas, klusās dabas, portretus. Māksliniece pelnījusi Austrālijas mākslas kritiķu ievērību.. Darbiem raksturīga ekspresivitāte, spilgta krāsainība. Darbi ir izteiksmīgi un dzīvi, kas panākts gleznas uzbūvi balstot tikai uz krāsu, nepielietojot formālus kompozīcijas paņēmienus.

Godalgota vairākās reģionālajās izstādēs un konkursos (Danlopas konkursā - 1952. g., Karaliskajā Melburnas izstādē – 1975; 1976.).