Glezniecība

Kiseļevs Aleksandrs

piedāvājumā 0 darbi

Aleksandrs Kiseļevs (1838-1911) - gleznotājs – ainavists.

Dzimis armijnieka ģimenē: 1852. – 2. kadetu korpuss, nepabeidzis kursu, pametis mācības 1858. gadā un sācis apmeklēt Karalisko Mākslas Akadēmiju kā brīvklausītājs. Saņēmis Sudraba medaļu un III klases mākslinieka nosaukumu (1864.). 1875. gadā saistījās ar Peredvižņikiem, piedalījies to ikgadējās izstādēs. 1893. – Mākslas Akadēmijas īstenais loceklis. 1897. – 1911. Dabasskatu meistardarbnīcas profesors – vadītājs Mākslas Akadēmijā. 1899. – akadēmiķis. Strādā Maskavā, laiku pa laikam izbraucot, lai sagleznotu studijas savām gleznām. Tajās attēloti dabasskati dažādos gadalaikos un dienaktsstundās, dažādās atmosfēras noskaņās. Pēdējos gados ar panākumiem gleznojis Kaukāza ainavas.

Glezniecības profesors, akadēmiķis A. A. Kiseļevs uzgleznojis vairāk kā 800 gleznu. Viņa darbi atrodas Tretjakova galerijā, Krievu muzejā, mākslas muzejos un privātkolekcijās krievijā un ārzemēs.