Glezniecība

Ģērmanis Andrejs

piedāvājumā 2 darbi

Andrejs Ģērmanis (1941) - gleznotājs, grafiķis, mākslas kritiķis.

Beidzis J. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskolu (1959 un LVMA Glezniecības nodaļu (1965); diplomdarbs “Studentes” (vad. E. Kalniņš). Bijis Latvijas Republikas arodbiedrību padomes kultūras nama Tautas studijas vadītāj (1979-84), regulāri darbojies pašdarbības gleznotāju vasaras nometņu, izstāžu organizēšanā un dažādu studiju konsultēšanā. Izstādes piedalās kopš 1966; Mākslinieku savienības biedrs kopš 1969. gada.

Raksturīga mākslinieciska interešu un paņēmienu daudzveidība; vienlīdz veiksmīgi darbojies glezniecībā, grafikā un mākslas kritikā. Glezno figurālas kompozīcijās, portretus, aktus, klusās dabas, ainavas galvenokārt eļļas tehnikā, bet strādā arī ar akvareļi, temperu, pasteli. Smalkās vērotāja spējas un labsirdīgā ironija īpaši atklājas portretu glezniecībā (L. Mūrnieka, J. Siliņa, F. Pauļukas u.c. portreti).

70. gados strādājis dažādās estampa tehnikās īpaši krāsainajā litogrāfijā. Daudz strādājis preses grafikā un grāmatu mākslā. 70. un 80. gados ieguvis autoritāti ar savām lietpratīgajām izstāžu recenzijām un literāri izkoptajiem mākslinieku portretējumiem (vairāk nekā 200 rakstu autors).     

A. Ģērmaņa darbi atrodami gan Latvijas, gan ārzemju muzejos, Tretjakova galerijā, kā arī privātkolekcijās visā pasaulē. Kritiku, recenziju un eseju publikācijas atrodamas žurnālos, rakstu krājumos un arī dienas presē.

 

Materiāls sagatavots pēc:
„Māksla un arhitektūra biogrāfijās”, 1. sēj., - R.: „Latvijas enciklopēdija”, 1995.,-239. lpp., I. Burāne, 191.lpp..