Glezniecība

Galzons Jānis

piedāvājumā 2 darbi

Jānis Galzons (1954)

Gleznotājs, pedagogs
          
Dz. 1954.gada 22.apr. Rūjienā.

Tēvs Jānis Galzons – gleznotājs. Sieva Antra Galzone – gleznotāja, pedagoģe. Beidzis Rīgas lietišķās mākslas vidusskolas Dekoratoru nodaļu (1977), Latvijas Mākslas akadēmijas Pedagoģijas nodaļu (1993, mākslas bakalaurs), diplomdarbs – gleznu cikls „Torss”, teorētiskais darbs – „Idejas arheoloģija” (vad. I.Heinrihsons). Izstādēs piedalās kopš 1977. Mākslinieku savienības biedrs kopš 1999. Personālizstādes Valmierā (1993 un 1994, abas kopā ar A.Galzoni), Rūjienā (1993, 2000), Rīgā (1997), Šteinhāgenē (Vācijā, 1998, kopā ar A.Galzoni un J.Galzonu vec.)Dekorators Rīgas centrālajā universālveikalā (1977-86). Rīgas mākslas skolas (1986-88), Valmieras mākslas skolas (1986-89) pedagogs. Rūjienas mākslas skolas direktors (kopš 1989). Ā.Alkšņa memoriālā muzeja vadītājs Rūjienā (1990-97).
Izvēloties motīvam (ainava, portrets) atbilstošus izteiksmes līdzekļus, gleznās interpretējis kubisma, ekspresionisma, reālisma paņēmienus. Veidojis instalācijas, ekslibrus, iekārtojis interjerus un izstādes.


Informācijas avots:

http://biblioteka.valmiera.lv/lv/pakalpojumi/bezmaksas-pakalpojumi/makslinieku-datubaze/galzonsjuniors-janis