Glezniecība

Feders Pēteris

piedāvājumā 1 darbs

Pēteris Feders (1868-1936) - Arhitekts.

Gleznotāja Jūlija Federa brāļadēls. Beidzis Pēterburgas Mākslas akadēmija arhitektūras nodaļu (1894) ar mazo zelta medaļu; diplomdarbs – “Ķeizarisko staļļu būvprojekts”. Pēterburgas Mākslas akadēmija akadēmiķis (1910).

Varšavas Politehniskā institūta profesors (1911). Varšavas ģenerālgubernatora arhitekts (1906-14), Varšavas galma ministrijas arhitekts (1913-17). Latvijas Dzelzceļu virsvaldes arhitekts (1920-21).

Viens no LMA dibinātājiem un veidotājiem, prorektors (1922-32). LMA pedagogs (1921-35), profesors (1926-35). Brāļu kapu tehniskas komisijas projekta vietnieks (no 1924), projektētājs (no 1930), Jelgavas pils pārbūves darbu vadītājs (no 1932). Nozīmīgākie darbi: privātmājas un vasarnīcas Varšavā un tās tuvumā, Sestroreckā, Pēterburgā, dzelzceļa stacijas Siguldā, Vecgulbenē, Bēnē, Reņģē, Asaros, Inčukalnā. Veidojis Rīgas Doma kanceles projektu. Federa radošā darbība iekļāvās  eklektikā un jūgendstilā, iezīmējās ar pārdomātu apjomu kompozīciju, labu materiāla izjūtu.

 

Materiāls sagatavots pēc:

„Māksla un arhitektūra biogrāfijās”, 1. sēj., - R.: „Latvijas enciklopēdija”, 1995.,-239. lpp., A. Holcmanis, 152.lpp..