Glezniecība

Duškins Pauls

piedāvājumā 12 darbi

Pauls Duškins /no 1993. gada Pauls Kalējs/ (1928 - 1996) - grafiķis, akvarelists

1947-1951 - Latvijas Valsts Universitātes Arhitektūras fakultāte

1952. beidzis Latvijas Valsts Mākslas akadēmijas Grafikas nodaļu

1959. - I. Repina Ļeņingradas Glezniecības, tēlniecības un arhitektūras institūta grafikas fakultāti, diplomdarbs — ofortu cikls "Baltijas krastos", vadītājs V. Zvoncovs.
Mākslinieku Savienības biedrs kopš 1960.gada.

„Veidojies latviešu un krievu mākslas skolu ietekmē, pastāvīgi apguvis Rietumeiropas, sevišķi angļu grafikas tradīcijas, kļuvis par atzīstamu autoritāti sava laika grafiķu vidū. Strādājis praktiski visos estampa veidos un žanros. Nozīmīgu ieguldījumu devis dobspieduma tehnikas attīstībā, izkopdams oriģinālu, gleznieciski impresionistisku oforta manieri, ko vispārliecinošāk realizējis poētiski ievirzītas urbāniskās ainavas kompozīcijās. Viens no latviešu grafiķiem, kas visvairāk strādājis aukstās adatas tehnikā visos klasiskajos žanros. Litogrāfijā daudz uzmanības pievērsis krāsas izmantojuma problēmām. Pazīstams arī kā ekspresīvu, krāsās un emocijās piesātinātu akvareļu autors.”

Izstādēs piedalās kopš 1953. gada.
Personālizstādes Jūrmalā (1970, kopā ar L.Kupci), Rīgā (1976, kopā ar E.Andersonu, 1978, 1988), Gulbenē (1979).

Materiāls sagatavots pēc:
„Māksla un arhitektūra biogrāfijās”, 1. sēj., - R.: „Latvijas enciklopēdija”, 1995.,-239. lpp., L. Reihmane, 135.lpp..