Glezniecība

Celmiņš Bruno

piedāvājumā 4 darbi

Bruno Celmiņš (1927. 19. IV Rīgā – 1992. 31. I Rīgā)

Rīgas daiļamatniecības vidusskola
J. Rozentāla Rīgas mākslas vidusskola 1947. – 1948.).
Latvijas Mākslas Akadēmija, glezniecības nodaļa (diplomdarbs „Zvejnieku kolhozā „Uzvara”, vad. E. Kalniņš, 1954.)
Izstādēs piedalās kopš 1954.
Personālizstādes:
Dolē 1986.
Rīgā 1990.
Mākslinieku Savienības biedrs no 1958., izslēgts 1964., atjaunots 1987.
Spilgts tonālās glezniecības pārstāvis, strādājis visos glezniecības žanros – klusā daba, ainava, figurālas kompozīcijas un portrets.
Ilgus gadus vadījis savu mākslas studiju, palīdzot sagatavoties audzēkņiem iestājpārbaudījumiem Mākslas akadēmijā un mākslas skolās.