Izsole #2

Lote Nr. 95

85. Gustavs Šķilters (1874-1954)

85. Gustavs Šķilters (1874-1954)

Pie bēr­za

Ap 1900. gadu. Pa­pīrs, ak­va­re­lis. 25x18 cm

Uz­lī­me - pie­da­lī­ju­sies Lat­vie­šu Māk­sli­nie­ku sa­vie­nī­bas iz­stā­dē.

Ls 550Iepriekšējā / nākamā lote:

84. Eduards Metuzāls (1889-1978) 84. Eduards Metuzāls (1889-1978) 86. Aleksandrs Štrāls (1879-1947) 86. Aleksandrs Štrāls (1879-1947)


‹ Atgriezties