Porcelāns

Briede Aleksandra

piedāvājumā 3 darbi

Aleksandra Briede (dz. Kalniņa līdz 1945.) (1901. Liepājā – 1992. Rīgā)

            Beigusi Liepājas valsts ģimnāziju 1922. No 1923.-1931.gadam studējusi Latvijas Mākslas Akadēmijā Tēlniecības meistardarbnīcā pie tēlniekiem B.Dzeņa un K.Rončevska un 1934. gadā pabeigusi arī pedagoģijas kursu.

            Izstādēs piedalās no 1929. gada (līdz 1945. gadam kā Kalniņa).

            Mākslinieku Savienības biedre no 1944. gada.

            Apbalvota ar Ļeņina ordeni 1956. gadā.

            PSRS Mākslas Akadēmijas korespondētāj locekle no 1958. gada.

            LPSR Valsts prēmija 1970. gadā.

            PSRS Tautas māksliniece no 1972. gada.

            Strādā stājtēlniecībā, pievēršoties figurālām kompozīcijām un portretiem, kā arī pievēršas memoriālajai un dekoratīvai tēlniecībai, darinājusi sīkplastikas kompozīcijas. Strādāja gan ar porcelānu, granītu, bronzu un citiem materiāliem.

Bijušas vairākas personālizstādes Rīgā, Maskavā, Berlīnē.

Izdotas 3 grāmatas par Aleksandru Briedi (2 latviešu valodā, 1 krievu valodā):

V. Ziedainis „Aleksandra Briede”, - R.: „Latvijas Valsts izdevniecība”, 1964, lpp.169.

G. Kārkliņa „Aleksandra Briede”, - R.: „Liesma”, 1971, lpp.72

un

Г. Карклинь "Александра Бриедис" - Р.: Москва "Изобразительное искусство", 1977, ст. 232.

Materiāls sagatavots pēc:
„Māksla un arhitektūra biogrāfijās”, 1. sēj., - R.: „Latvijas enciklopēdija”, 1995.,-239. lpp., E. Šmite, 85.lpp..