Izsole #2

Lote Nr. 16

6. Aleksejs Jupatovs (1911–1975)

6. Aleksejs Jupatovs (1911–1975)

Ilustrācija Ser­ge­ja Je­se­ņi­na po­ēmai „An­na Sņe­gi­na”

Pa­rak­stī­ts (ini­ci­āļi) apakšējā kreisajā stūrī: A.J.

Pa­pīrs, ind. tu­ša, ko­lo­rēts. 14,5x16 cm

Ls 400Iepriekšējā / nākamā lote:

5. Leo Svemps (1897-1975) 5. Leo Svemps (1897-1975) 7. Kārlis Hūns (1831-1877) 7. Kārlis Hūns (1831-1877)


‹ Atgriezties