Grafika

Skrubis Rihards

piedāvājumā 1 darbs

Rihards Skrubis (1928-1995)

Grafiķis, dzimis strādnieku ģimenē. Beidzis Liepājas mākslas un daiļamatniecības vidusskolu (1950), LVMA Grafikas nodaļu (1958, ar izcilību); diplomdarbs – plakātu cikls „Pazīsti Latviju!” krāsaina linogriezuma tehnikā (vad. P. Ozoliņš). Pedagogs Rīgas LMV (1960-62), LVMA (1964-78). Bijis žurnāla „Zinātne un Tehnika” mākslinieciskais redaktors (1961-65), noformētājmākslinieks kombinātā „Māksla” (1974-78), mākslinieks ZA Zinību biedrībā (1978-84). 90. gados bijis Rīgas Latviešu biedrības domes un valdes loceklis. Izstādēs piedalās no 1954. Nozīmīgākas personālizstādes.: Rīgā (1964, 1967, 1974, kopā ar fotogrāfu G. Birkmani; 1979, 1984, 1988), Saulainē (1967), Tallinā (1973), Liepājā (1979-80, 1987), Jūrmalā, Salaspilī, Koknesē (visas 1985), Tukumā (1985, 1986), Valmierā (1987), Dobelē (1988). Piemiņas izstāde Rīgā (1996). Mākslinieku savienības biedrs no 1964, Grafiķu sekcijas priekšsēdētājs (1968-72). Radoši aktīvs skarbā stila pārstāvis. 60. gados izveidojis monumentāli vispārinātu, poētiski un publicistiski piesātinātu risinājumu melnbalto linogriezumu ciklos. Darinājis tematiskās kompozīcijas, ainavas, portretus. 60. gadu estētikai palicis uzticīgs arī vēlāk. Prasme iedziļināties cilvēkā dabā, vēsturē atklājas arī atturīgās, ritmiski kārtotās kompozīcijās, kas īstenotas oforta litogrāfijas tehnikā. Linogriezuma, kokgrebuma un citās tehnikās darinājis vairāk nekā 200 ekslibrus. Darbojies arī lietišķajā grafikā un plakātu mākslā. Darinājis metālkalumus Ivanofrankovskas pilsētai Ukrainā (1976), vitrāžu metus rūpnīcas „Sarkanais metalurgs” muzejam Liepājā (1979). Sarakstījis scenāriju īsmetrāžas filmai „Baltie zvani” (1961, rež. I. Krauklītis), rakstījis dzeju, aforismus. 1997 R. Skrubis sastādīja un ilustrēja (plastmasas grebuma tehnikā) tautasdziesmu izlasi „Zobena dziesmas”.

 

Materiāls sagatavots pēc:
„Māksla un arhitektūra biogrāfijās”, 3. sēj., - R.: „Enciklopēdija Latvija un latvieši”, 2000.,-58. lpp., L. Reihmane.