Grafika

Ezergaile Dzidra

piedāvājumā 69 darbi

Dzidra Ezergaile (1926-2013)

Dzimusi Rīgā. Skolas gadi mijas ar vasaras darba gaitām laukos. 1947. gadā uzsāk studijas LVU Arhitektūras fakultātē, bet 1951. gadā pāriet uz LPSR Valsts mākslas akadēmiju, kuru absolvē kā grafiķe - plakātiste. Kopš studiju beigšanas strādāja žurnālā „Padomju Latvijas Sieviete” redakcijā par mākslinieci.

Kopš 1962. gada Mākslinieku savienības biedre.

            Strādā stājgrafikā estampu tehnikā un glezno arī akvareļus. Vistuvākā tematika ir ainava un portrets, daudz darinājusi grāmatzīmes un ilustrācijas. Grafikas kompozīcijas dz. Ezergaile risina ar līniju un ritmu, kas nosaka viņas darbu emocionālo raksturu. Visbiežāk tie ir oforta kodinājumi, kas nospiesti cinkotipijā.

            Dz. Ezergaile ar saviem darbiem piedalījusies republikas, Vissavienības un ārzemju mākslas izstādēs no 1956. gada. Sarīkojusi personālizstādes: nozīmīgākās Rīgā 1962, 1969, 1970, 1972, 1976, 1986; 1969. gadā LPSR Vēstures muzejā; 1970. gadā Novadpētniecības un mākslas muzejā Madonā.