Grafika

Duburs Arturs

piedāvājumā 2 darbi

Arturs Duburs (1899-1973)

(līdz 1940 Arturs Drekslers; 1899.5.III Valmieras apr. Pociema pag. – 1973.14.V Rīgā) grafiķis.

Dzimis galdnieka ģimenē. 1915 pēc Limbažu pils skolas beigšanas devies uz Rēveli. Pirmās iemaņas zīmēšanā guvis pie igauņu mākslinieka A. Laikmā. 1916-18 mācījies Stiglica Centrālajā tehniskajā zīmēšanas skolā Pēterburgā. 1929 beidzis LMA R. Zariņa Grafikas meistardarbnīcu; diplomdarbs – ”Čugunlietuvē” litogrāfijas tehnikā. Strādāja par zīmēšanas skolotāju Rīgas skolās (1923-45), par mākslinieku PSRS Tirdzniecības palātas Latvijas nodaļā (1948 - 1959) un ārštata mākslinieku kombinātā. “Māksla” (1949-53). Izstādēs piedalījies no 1930; personālizstādes Rīgā (1943), piemiņas izstāde Rīgā (1979) Mākslinieku savienības biedrs no 1945.

Viens no R. Zariņa daiļrades un pedagoģisku principu uzticīgākajiem īstenotājiem visā radošajā un pedagoģiskajā darbībā. Pārliecināts reālists. Strādājis visās tradicionālajās estampa tehnikās, nozīmīgu ieguldījumu devis dobspiedumā, izkopjot precīzu, perfektu zīmējumu un panākot bagātīgu tonalitātes efektu rūpīgā daudzpakāpju kodinājumā. Visvairāk strādājis ainavas žanrā, tieši un dokumentāli precīzi attēlojot Latvijas dabu, cilvēku darbu, kultūrvēsturi un pilsētvidi. 60. gados intensīvi pievērsies linogriezumam. Devis nozīmīgu ieguldījumu arī latviešu lietišķās grafikas attīstībai. 35 gadu laikā izstrādājis ap 1500 zīmējumiem dažādu rūpniecības preču iesaiņojumam, etiķetēm, reklāmai, darinājis grāmatzīmes, goda diplomus un adreses daudzām izcilām personībām. Darbojies arī grāmatu grafikā, zīmējis ilustrācijas preses izdevumiem. 1924 kopā ar J. Rumpanu un A. Vinegi sarakstījuši grāmatu “Zīmēšanas metodika” pamatskolām. Tā izdota izdevniecībai “Valters un Rapa” (1926) ar Dubura zīmējumiem.

Darbi vairākkārt godalgoti dažādos konkursos.

Izmantotā literatūra:

L. Reihmane, Latvijas enciklopēdija, “Māksla un arhitektūra biogrāfijās” Atb. red. A. Vilsons – Rīga, 1995 – 1. sēj.  133.-134. lpp., Duburs Arturs