Glezniecība

Zviedris Aleksandrs

piedāvājumā 16 darbi

Aleksandrs Zviedris (dzimis 1905. g. 4. VI. Tallina – 1993. g.), gleznotājs.

            Dzimis kuģa mehāniķa Kārla Zviedra ģimenē. 1911.–13. dzīvo Tukuma. Muzikāla ģimene. Brālis Valdemārs – vijolnieks.

            Bērnību gleznotājs pavada Rīgā, tad ģimene pārceļas uz Maskavu, kur no 1914. līdz 1921.g. viņš mācās zemstes skolā, vēlāk apmeklē komercskolu. Jauneklis bieži apmeklējis Maskavā esošos muzejus un Tretjakova galeriju, kas rosinājis pievērsties mākslai. Topošais gleznotājs apmeklē nodarbības mākslinieka Jāņa Niedrītes darbnīcā, kas tajā laikā strādā Arhangeļskā, Krievijas ziemeļos. 1921. g. pēc atgriešanās Rīgā mākslinieks strādā maizes darbu Rīgas ostā, paralēli studējot Tautas universitātē valodu fakultātē. Kopš 1929. g. aizrāvies arī ar vijoļspēli un būvi. 1930.-tajos gados aizraujas ar sportošanu.

            1934./35. mācību gadā viņš apmeklē Latvijas Mākslas akadēmijas zīmēšanas kursus

K. Brencēna vadībā. 1938./40. g. A. Zviedris apmeklē profesora, gleznotāja J. R. Tillberga studiju. 1938. g. ar paša pārbūvētu jahtu apmeklē Zviedriju, Somiju, Norvēģiju un Dāniju, apmeklējot šajās valstīs esošās mākslas krātuves. 1939. g. apceļo Eiropu – Angliju, Franciju, Holandi un Vāciju, studējot turienes muzejus.

            Skandināvijas apceļošana ar jahtu pa jūru kļūst par galveno iedvesmas avotu visas daiļrades garumā, kļūstot par vienu no ražīgākajiem un populārākajiem latviešu marīnistiem.

A. Zviedris strādājis gan eļļas, gan akvareļa tehnikās. 1920.-tos gados ar velosipēdu apceļo  Latviju gleznodams Rīgas ostu, Gaujas skatus un Latgales ainavas.

            Kopš 1945. g. A. Zviedris ir bijis Latvijas Mākslinieku savienības biedrs.

            Mākslinieka darbi eksponēti gan pašmāju, gan Vissavienības, gan ārzemju izstādēs – Vācijā, Japānā, Anglijā, Zviedrijā, Austrijā, Libānā, ASV, Austrijā, Itālijā, Somijā, Beļģijā, Čīlē un Ēģiptē.