Glezniecība

Vimba Voldemārs

piedāvājumā 3 darbi

Voldemārs Vimba (1904.g.- 1985.g.)

Mācījies barona Štiglica Centrālajā tehniskās zīmēšanas skolā Pēterburgā.
No 1923.līdz 1933.g. studējis Latvijas Mākslas akadēmijā, kur beidzis Figurālās glezniecības meistardarbnīcu ar diplomdarbu “ Zaļumballe”.


V.Vimba gleznojis arī žanra kompozīcijas, tomēr galvenā viņa daiļradē ir vēsturiskā  tēma.
Darbos reizēm jūtama arhaiska noskaņa, bieži nosaukumos izmantotas  latviešu dainu rindas, piemēram , “Sniga sniegi, putināja”.
Mākslinieks uzskatāms par spējīgu figurālistu, veidojot masu skatus vēsturiskajai tēmai veltītajos darbos, kur attēlotas seno cilšu brīvības cīņas – “Saules kauja” u.c.

Vairums darbu darināti eļļas tehnikā, taču mākslinieks uzskatāms arī par labu zīmētāju un šī radošā mantojuma daļa arī sastāda ievērojamu autora daiļrades vērtību.