Glezniecība

Tigins Arnolds /arī Tiggins/

piedāvājumā 1 darbs

1880.18. XI Rīga – 1945. Dānija

Dzimis dārznieka ģimenē. Sākotnēji mācījies Millera reālskolā Rīgā, vēlāk turpinājis mācības V. Blūma mākslas skolā, Ļ. Dmitrijeva – Kavkazska studijā Pēterburgā.Izstādēs piedalās kopš 1900.gada Izstādes: Rīgā, Jēkabpilī, Pļaviņās, Daugavpilī (1930.). Neatkarīgo mākslinieku biedrības biedrs. Gleznojis ainavas. Eksponētās gleznas ir A. Tigginsam raksturīgas ainavas ar dekoratīvu, apvienojošu plānu izkārtojumu. Divi Tigina zīmējumi reproducēti Kārļa Skalbes kopotos rakstos - I sējums 1922. gads.1909. gadā personālizstāde kopā ar A. Štrālu Rīgā.

Materiāls sagatavots pēc:
„Māksla un arhitektūra biogrāfijās”, 3. sēj., - R.:
a/s„Preses nams apgāds, 2000.,- 256. lpp.,il. J. Skulme, 201.lpp..