Glezniecība

Svemps Leo

piedāvājumā 2 darbi

Leo Svemps

(1897.19.VII Gulbenes pag. Vecbarānos, miris 1975.g.7.III Rīgā), gleznotājs, jurists

Dzimis zemnieka ģimenē. Mācījies Beļavas pagastskolā (1905–1909), Rīgas pareizticīgo garīgajā seminārā (1909–17), kur apguvis ikonu glezniecību. Maskavas universitātē studējis jurisprudenci (1917–18), paralēli apmeklējot A. Boļšakova studiju, tad Augstākās mākslinieciski tehniskās darbnīcas pie I. Maškova (1918–1919). 1919. g., pēc atgriešanās Latvijā, līdz pat 1940. g. nodarbojies ar jurista praksi, līdztekus strādājot R. Sutas studijā par pasniedzēju. 1941.– 44. g. vadījis savu studiju. Ar 1940. g. sāk pasniedzēja gaitas Latvijas Mākslas akadēmijā, 1944–52. g. jau ir Glezniecības un Kompozīcijas katedras vadītājs,
1947. g. iegūdams profesora nosaukumu. No 1954. g. viņš ir Keramikas katedras gleznošanas profesors, no 1961.–75. g. akadēmijas rektors.

Darbojies Rīgas mākslinieku grupā, ko vadījis no1938. līdz 1940. gadam, Latvijas Tēlotājas mākslas arodbiedrībā 1940. g., Mākslinieku savienības biedrs no 1940. g., MS organizācijas komitejas priekšsēdētājs (1946–51), MS valdes priekšsēdētājs (1956–60),
PSRS Mākslinieku savienības valdes loceklis no 1956. g.

Izstādēs piedalās kopš 1920. g.
Personālizstādes: Rīgā 1923., 1956. (kopā ar A. Apini), 1968. g.
Maskavā 1968. g.
Piemiņas izstādes: Rīgā 1977., 1987. g.
Beļavā 1987. g.

1924. g. ceļojis uz Parīzi kur īpaši studējis M. Vlaminka darbus, arī beļģu un vācu ekspresionistu darbus. Galvenā mākslinieka daiļrades tēma ir ainava un klusā daba, īpaši ziedu gleznojumi. Dažkārt gleznoti arī portreti. Padomju okupācijas gados vairāk pievērsies ainavai, dažkārt arī pilsētas ainavai, 1960.-tajos gados atgriežas pie ierastajām klusās dabas kompozīcijām.

Gleznojis galvenokārt eļļas tehnikā, izmantodams piesātinātu, spožu krāsziedu, vitālu krāsas triepienu, lakas glazējumus.

Mākslinieks arī pats kolekcionējis mākslas darbus.

Leo Svemps apbalvots ar Kultūras fonda prēmijām (1932., 1936. g.), Atzinības krustu
(1938. g.), LPSR Tautas mākslinieka Goda nosaukumu 1957. g, PSRS Tautas mākslinieka Goda nosaukumu (1963.g.) citiem okupācijas laika apbalvojumiem.

Dzimtajā Beļavā pie pagastmājas novietots Svempa krūšutēls (aut. E. Melderis).