Glezniecība

Stārosts Roberts

piedāvājumā 4 darbi

Roberts Stārosts (dzimis 1908.15.VI Grobiņas pag., miris 1958.6.I Rīgā), gleznotājs.

            Dzimis zemnieku ģimenē. Brālis Kārlis Stārasts – tēlnieks, sieva Lilija Līce – tēlniece.

Beidzis Liepājas mākslas amatniecības skolas Daiļkrāsošanas nodaļu (1931. g.), apmeklējis Liepājas glezniecības studiju, kur pasniedzis K. Ubāns. No 1933. g. mācījies Latvijas Mākslas akadēmijā, 1942. g. beidzis Figurālās glezniecības meistardarbnīcu ar patstāvīgo darbu “Cūkas”, “formālisma” dēļ ieguvis atestātu par kursa beigšanu, nevis diplomu.

            Studiju gados darbojies vienotnē “Zaļā zeme”, Liepājas mākslas veicināšanas biedrībā. Mākslinieku savienības biedrs no 1945. g., izslēgts 1953., atjaunots 1957. g. No 1942. gada dzīvo Grobiņā, nododas zemes darbiem.

Izstādēs piedalās kopš 1936. gada.

Nozīmīgākās izstādes: Rīgā Kultūras fonda izstādes no 1936. g.

LPSR 5 gadu jubilejas izstāde, (Rīgā, Liepājā)1945. g.

Republikas portretu izstāde 1956. g.

Oktobra revolūcijas 40. gadadienas izstāde (Rīgā, Maskavā) 1957. g.

Liepājas mākslinieku izstāde (Rīgā, Liepājā) 1957. g.

Piemiņas izstādes Liepājā un Rīgā: 1960., 1963., 1978., 1983., 1988., 1994. (“Pašportreti”), 1998., 2002. g.

Guvis atzinību 50 gadu otrajā pusē.

            Gleznojis galvenokārt eļļas tehnikā, taču ir arī ogles, zīmuļa un sēpijas zīmējumi. Iemīļotais žanrs ir neliela izmēra portreti, bet gleznojis arī klusās dabas, žanra kompozīcijas un ainavas, kur vērojami izsmalcināti tonālās glezniecības risinājumi. Kopumā strādājis reālistiskā manierē. Studējis

15. –17. gs. portreta meistaru darbus, pats mīlējis gleznot un zīmēt pašportretus.

Materiāls sagatavots pēc:

„Māksla un arhitektūra biogrāfijās”, 3. sēj., - R.: a/s „Preses nams” apgāds, 2000.,- 256. lpp., I. Šteimane, G. Tidomane, 99-100. lpp..