Glezniecība

Severetņikovs Andrejs

piedāvājumā 1 darbs

Andrejs Severetņikovs (1962) - gleznotājs.

1993. gadā beidzis Latvijas Mākslas akadēmijas Glezniecības nodaļu un visu savu laiku veltījis mākslai, darbojoties kā brīvmākslinieks. Līdz šim piedalījies vairākās grupu izstādēs, kā arī katru gadu rīkojis personālizstādes dažādās Latvijas pilsētās.

Savu mākslas darbu ievirzi gleznotājs nosaucis par klasisko reālismu. Latvijas Mākslas akadēmijas prorektors studiju un zinātniskajā darbā, asoc. prof. Andris Teikmanis par mākslinieku raksta: "Andrejs Severetņikovs – reālists postreālisma laikmetā. 21. gadsimta sākuma reālisms nebūt vairs neatgādina savu 19. gadsimta vecāko brāli. Visu 20. gadsimtu mākslai cīnoties par savu lomu un funkciju maiņu, reālisms tika gan atzīts, gan noliegts. Tie, kuri turpināja vīrišķīgi kopt reālistiskā atveidojuma tradīciju, neraugoties ne uz kādiem apstākļiem, pēkšņi pamanīja, ka realitātei piemīt fascinējoši personiskas subjektivitātes aspekti. Andreja Severetņikova glezniecība uzskatāmi ilustrē šos realitātes noslēpumu meklējums. Viņa glezniecība ir godprātīga un vīrišķīga reālistisko tradīciju kopšana. Mākslinieks ir ziedojis visu savu laiku savas reālistiskās īstenības atveidojuma pilnveidošanai. Tam ir kalpojušas gan kluso dabu, gan ainavu studijas, gan arī portretu gleznojumi. Katra diena ir nākusi ar savu atklājumu, papildinot jau uzkrātās zināšanas ar arvien jaunām un jaunām atziņām. Gleznošana māksliniekam ir ne vien izdzīvošanas līdzeklis, produktu ražošanas veids, bet arī pasaules izzināšanas stratēģijas pamats."


Informācijas avots:

https://www.diena.lv/raksts/kd/maksla/andreja-severetnikova-jubilejas-izstade-_esibas-miers_-jurmalas-muzeja-13981029  (Skat. 22.08.2018)