Glezniecība

Pīgoznis Jāzeps

piedāvājumā 1 darbs

Jāzeps Pīgoznis (1934-2014)

1953. – beidz JRRMV;

1959. – LVMA Glezniecības nodaļa, diplomdarbs – „Līgo vakars”, Ed. Kalniņa vadībā.

1972. – LMA Zīmēšanas katedras pedagogs.

1983. – docents, 1992. – profesors.

1992. – mākslas maģistra grāds.

Izstādēs piedalās kopš 1952.

Personālizstādes:

Rēzekne (1964., 1982., 1993.)

Rīga (1969., 1081., 1984., 1992. – kopā ar T. Grasi un V. Dišleru)

Madliena (1981.), Malnavā (1983.), Ludzā (1983.), Koknesē (1983.), Smiltenē (1986.), Tukumā (1986.), Līvānos (1987.), Krāslavā (1988.), Preiļos (1990).

Brēmenē (1985.), Maskavā (1989.), Norvēģijā (1993.).

Mākslinieku Savienības biedrs kopš 1964.

Bijis MS valdes 1. sekretārs (1987. – 90.), MS valdes prezidija loceklis (1981.-92.), MS valdes loceklis (1981.-92.), Gleznotāju sekcijas priekšsēdētājs (1981.-87.), PSRS MS valdes loceklis (1983. – 87.).

Vairāk kārt bijis Mākslas dienu organizācijas komisijā, arī priekšsēdētājs (1965., 1975.).

Kultūras ministrijas ekspertu komisijas loceklis, LR Kultūras ministrijas kolēģijas loceklis (1990. – 92.).

Regulāri darbojies dažādās žūriju komisijās.

LPSR Nopelniem bagātais mākslas darbinieks.

Mākslinieks bijis daudzpusīgs savā daiļradē. Galvenokārt strādājis glezniecībā, darbojies stājgrafikā, preses un grāmatu grafikā, lietišķajā grafikā, plakāta jomā, publicistikā. Eļļas glezniecībā pazīstams galvenokārt kā ainavu gleznotājs.

Grāmatu grafikā popularitāti guvis galvenokārt ar bērnu literatūru un folklorai veltīto izdevumu ilustrācijām. Viņa darbiem raksturīga domas skaidrība, izteiksmes precizitāte un labestīga, labvēlīga noskaņa.

Apbalvojumi:

Ieguvis 2. pakāpes diplomu republikāniskajā grāmatu mākslas konkursā (1967.), 1. pakāpes diplomu republikāniskajā grāmatu mākslas konkursā (1971., 1972., 1984.), ar 1. pakāpes diplomu starptautiskā republikāniskā grāmatu mākslas konkursā (1982.), ar 2. pakāpes diplomu vissavienības grāmatu konkursā (1982.) un daudziem goda rakstiem.