Glezniecība

Paulovičs Teodors

piedāvājumā 3 darbi

Teodors Paulovičs (1912-1971)

Dzimis 1912. gada 24. aprīlī Valkas apriņķa Ziemeru pagasta Poliešu mājās kā saimnieka dēls.

1938. gadā Teodors Paulovičs iestājās Latvijas mākslas akadēmijā un studēja profesora V. Purvīša vadītajā dabasskatu meistardarbnīcā. Izstādēs piedalījies kopš 1943. gada.

Alūksnes novada mākslinieku darbu izstādē Alūksnē, Lejasciema, Gulbenē, Madonā un citur. Teodors Paulovičs savās gleznās parādīja Latvijas dabas neatkārtojamo krāšņumu: pakalnus un birztalas, klusus upes līčus un aizaugušus ezeru krastus. Par to liecina gleznām dotie nosaukumi – „Aiviekstes krasti”, „Garoži”, „Pullans”, „Rudens noskaņa” un līdzīgi. Darbi gleznoti spilgtām krāsām, klātas drošiem pārliecinošiem otas vilcieniem un reālistisku zīmējumu. Tas izstaro prieku un sajūsmu par dzimtās zemes skaistumu.

Pēc kara, līdz pat 1956. gadam Teodors Paulovičs slēpās no vietējās varas represijām pie sava studiju biedra Rīgas Sv. Trīsvienības draudzes mācītāja Sarkandaugavā Miervalda Ķemera un arī citur. Viņam trūka iespēju gleznot.