Glezniecība

Lapiņa Dāce

piedāvājumā 1 darbs

Dāce Lapiņa (1954) - gleznotāja.

Mācijusies J.Rozentala mākslas skolā (1966-1973). 
Stude
̄jusi Latvijas Mākslas akadēmijā (1974-1980). 

Kops
̌ 1979 piedalījusies daudzās izstādēs, to skaitā 16 personālizstādes mākslas galerijās. 

2011.g. persona
̄lizstāde Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā
2013./2014.g. personālizstāde Ri
̄gas Mākslas telpas Intro zālē.

Darbi atrodas Latvijas Nacionāla
̄ Mākslas muzeja, Latvijas MS un Tretjakova galerijas Maskavā kolekcijās,"Swedbank" mūsdienu mākslas kolekcijā kā ari privātkolekcijās Latvijā, Vācijā, ASV, Izraēlā, Zviedrijā, Dānijā, Krievijā u.c.

PERSONĀLIZSTĀDES

2014 - galerija"Jekabs'
2013/2014 - Rīgas Mākslas telpas Intro zālē
2011 - Latvijas Nacionālais mākslas muzejs Mazā zale
2009 - Jūrmalas pilsētas kultūras nams
2005 - galerija "Bonhans"
2003 - galerija "Bonhans'
2000 - galerija "Rīgas galerija'
1996 - galerija "Daugava"
1995 - galerija "Rīgas galerija"
1995 - Latvijas vēstniecībā Prāgā
1995 - Valmieras pilsētas izstāžu zāle
1994 - galerija "Centrs"
1993 - galerija "Rīgas galerija"
1990 - galerija "Ars Longa"
1989 - Valmieras pilsētas izstāžu telpa ,Smiltenes pilsētas izstāžu telpa
1988 - Republikas Zinību Nams
1981 - Republikas Zinību Nams

KOPĒJĀS UN GRUPU IZSTĀDES

No 1979.g. līdz 2010.g. katru gadu izstādēs "Rudens"
No 1979.g. līdz 1998.g. katru gadu Mākslas dienu izstādēs
No 1998g.g līdz 2004.g katru gadu izstādē "Miniatūras" "Rīgas galerijā"
2011 - izstāde"Viņš nemeklē patiesību ,viņš grib iespaidot" Rīgas Mākslas telpā
2010 - "LMS glezniecības kolekcijas izstāde" Rīgas Mākslas telpā
2009 - izstāde "Mākslinieku pašportreti" LMS zālē
1999 - izstāde -akcija "Makslinieki Brīvības piemineklim" Muzikalajā centrā Vernisāža
1998 - izstāde"Vecrīgas mākslinieki" Valsts Aizrobežu Mākslas muzejā
1998 - 2.Vispārējā Pasaules Latviešu mākslinieku izstāde Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā
1997 - konkursa izstāde"Rīgai 800"(2.prēmija)
1992 - Latviešu mākslinieku izstāde Bredfordas universitātes izstāžu zalē ,Anglijā
1990 - Pirmā Vispārējā Pasaules Latviešu mākslinieku izstāde, Latvijas Nacionālajā Mākslas muzejā ,"Arsenālā"

No 1979.g. līdz 1990.g. ļoti daudzas(apmēram 50)dažādas mākslinieku kopizstādes Latvijas PSR ,bijušajā PSRS un Eiropā. Tādās ,kā regulārās Baltijas Republiku Jauno mākslinieku izstādes Rīgā ,Viļņā ,Maskavā ,Hannoverē . Kā ari dažādas ainavu un kluso dabu izstādes un tematiskās izstādes.