Glezniecība

Induss Jānis Elmārs

piedāvājumā 1 darbs

Induss Jānis (1907. 26. 08. Valkas apr. Lugažu pag. - ?) - Gleznotājs.

1933. – beidz LMA V. Purvīša vadīto meistardarbnīcu ar diplomdarbu – „Jahtas”. Strādājis par skolotāju Daugavpils tehnikumos un citās skolās.

 No 1929. gada piedalījies Latvijas Kultūras Fonda rīkotajās izstādēs. 

1935. – 1937. – studiju nolūkos apceļo Rietumeiropas mākslas centrus.

1944. gadā emigrē uz Zviedriju. Piedalījies trimdas latviešu mākslinieku organizētajās izstādēs.

Personālizstādes:Upsalā, Stokholmā, Malmē.Gleznojis galvenokārt ainavas un klusās dabas reālistiski impresionistiskā ievirzē. Īpaša nozīme darbos ir faktūrai un krāsu dekorativitātei. 

Izmantotā literatūra:

„Māksla un arhitektūra biogrāfijās”, 1. sēj., 206.lpp.