Glezniecība

Būmanis Arvīds

piedāvājumā 1 darbs

Arvīds Būmanis (1942-2000) – Figurālās glezniecība pārstāvis.

Dzimis amatnieka ģimenē. Sieva Lija Būmane – gleznotāja. 1961 beidzis Rīgas LMV koktēlniecības nodaļu, 1970 – LVMA Glezniecības nodaļu; diplomdarbs – “Arhitekti” (vad. E. Kalniņš). Rīgas LMV (1968-73) un LMA pedagogs (kopš 1972). Izstādēs piedalās kopš 1969; personālizstādes Bēnē (1973). Mākslinieku savienības biedrs kopš 1973; darbojies dažādās Mākslinieku savienības komisijās, Mākslas fonda portretu glezniecības komisijā.

Viens no nozīmīgiem savas paaudzes figurālās glezniecības pārstāvjiem. Tēmu izvēle pārdomāta un vienmēr pamatota. Darbos rādījis sev tuvo vidi, cilvēkus vidē un savstarpējās attiecībās, ko atbilstoši sakausējis ar plašu izziņas materiālu par vēsturi, ģeogrāfiju, topogrāfiju u tml. Daudz pievērsies vēsturiskai tematikai, ceļojumu iespaidiem, klusās dabas un portretu žanram. Izteiksmes līdzekļu izvēles ziņā ļoti mērķtiecīgs. Vissavienības konkursizstādē “Jaunais strādnieks” ieguvis prēmiju par gleznu “Praktikanti” (1973).

Darbojies arī grāmatu grafikā; darinājis māksliniecisku ietērpu > 40 nozīmīgiem izdevumiem. Īpašu uzmanību pievērsis bērnu literatūras ilustrēšanai (“Sprīdīša bibliotēkas” sērija). Ilustrāciju mākslinieciskais līmenis nereti ir tik augsts, ka tās iegūst suverēna mākslas darba nozīmi. Pievērsies arī koktēlniecībai  

 

Materiāls sagatavots pēc:
„Māksla un arhitektūra biogrāfijās”, 1. sēj., - R.: „Latvijas enciklopēdija”, 1995.,-239. lpp., G. Tidomane, 91.lpp..