Glezniecība

Astičs Staņislavs

piedāvājumā 1 darbs

Staņislavs Astičs (1945) - stājglezniecības restaurators.

Beidzis Rīgas 17. profesionālo tehnisku vidusskolu (1964), LVMA Glezniecības nodaļu (1973); diplomdarbs – gleznas “Kristus zaimošana” restaurācija (vad. I. Zariņš, R. Sausēns). Latvijas valsts vecmeistara kvalifikācija (1995). Latvijas Restauratoru biedrības biedrs kopš 1994.

Gleznojis klusās dabas, figurālas kompozīcijas, piedalījies glezniecības izstādēs Rīgā, Jūrmalā, Maskavā, Kabūrā (Francijā) Itālijā, Vācijā.

 

Materiāls sagatavots pēc:
„Māksla un arhitektūra biogrāfijās papildinājumi”, 4. sēj., - R.: A/S „Preses nams”, 2003.,-239. lpp., Ā. Ubarste, 171.lpp..