Tēmas

Arhīvs

Iela Parīzē


Iela Parīzē

Autors: Suta Romans

Iela Parīzē

(no galerijas arhīva)

(no galerijas arhīva)

1925. Papīrs, jaukta tehnika. 23x28 cm 

Reproducēta:
T. Suta „Romans Suta”, - R.: Rīga „Liesma”, 1975.,il. 32. lpp..