Glezniecība

Büche Josef

piedāvājumā 0 darbi

Josef Büche (1848-1917) - bija Austrijas portretists.

Dzimis gleznotāja ģimenē, viņš studēja Vīnes mākslas akadēmijā Eduarda fon Engerta un Carl Wurzinger vadībā.

Viņš pabeidza mācības ar izcilību.

Buše gleznoja daudzus Austrijas imperatora ģimenes locekļus, kā arī citas izcilas personības.

Laikā posmā no 1881. līdz 1901. gadam viņš strādāja Insbrukā. 1883. gadā viņš kļuva par Vīnes Künstlerhaus

locekli.

Papildus saviem darbiem viņš arī atjaunoja citu mākslinieku darbus.

Buše ilustrēja “Austroungārijas monarhiju”. Izstādīja savus darbus mākslas izstādēs.